Čiastka č. 55/1950 Zb.

Vydaná dňa: 16.09.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 16.09.1950