Čiastka č. 54/1950 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
130/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť 30.08.1950