Čiastka č. 42/1950 Zb.

Vydaná dňa: 22.07.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1950 Zb. Nariadenie o výstavbe obcí 01.10.1950