Čiastka č. 41/1950 Zb.

Vydaná dňa: 20.07.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1950 Zb. Nariadenie o správe národného majetku národnými výbormi 20.07.1950
91/1950 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní obchodnej smluvy medzi Československou republikou a Spojenými štátmi mexickými, podpísanej dňa 9. novembra 1949 v Mexiko City. 20.07.1950
92/1950 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov 20.07.1950