Čiastka č. 40/1950 Zb.

Vydaná dňa: 18.07.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1950 Zb. Trestný zákon správny 01.08.1950
89/1950 Zb. Zákon o trestnom konaní správnom (trestný poriadok správny) 01.08.1950