Čiastka č. 33/1950 Zb.

Vydaná dňa: 23.06.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1950 Zb. Nariadenie o odmene a náhrade hotových výdavkov stálych prísažných znalcov a tlmočníkov 01.07.1950
77/1950 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.07.1950