Čiastka č. 8/1949 Zb.

Vydaná dňa: 10.02.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave stálych voličských soznamov 10.02.1949