Čiastka č. 78/1949 Zb.

Vydaná dňa: 03.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
240/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva poštový zákon 03.12.1949
241/1949 Zb. Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948. 03.12.1949