Čiastka č. 68/1949 Zb.

Vydaná dňa: 26.10.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
219/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom. 01.11.1949
220/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom. 01.11.1949
221/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom. 01.11.1949
222/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom. 01.11.1949
223/1949 Zb. Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom. 01.11.1949