Čiastka č. 67/1949 Zb.

Vydaná dňa: 17.10.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
217/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zriaďuje Štátny úrad pre cirkevné veci 17.10.1949
218/1949 Zb. Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 01.11.1949