Čiastka č. 63/1949 Zb.

Vydaná dňa: 23.09.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
209/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva branný zákon. 01.10.1949