Čiastka č. 60/1949 Zb.

Vydaná dňa: 21.08.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
201/1949 Zb. Zákon o notárstve. 21.08.1949
202/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve. 21.08.1949