Čiastka č. 6/1949 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov 01.02.1949