Čiastka č. 54/1949 Zb.

Vydaná dňa: 20.07.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
182/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku. 20.07.1949