Čiastka č. 51/1949 Zb.

Vydaná dňa: 09.07.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
176/1949 Zb. Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení. 09.07.1949