Čiastka č. 47/1949 Zb.

Vydaná dňa: 29.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva. 29.06.1949
155/1949 Zb. Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949. 01.01.1949