Čiastka č. 24/1949 Zb.

Vydaná dňa: 26.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách. 26.03.1949