Čiastka č. 14/1949 Zb.

Vydaná dňa: 24.02.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1949 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948 24.02.1949