Čiastka č. 98/1948 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/1948 Zb. Nariadenie o vyznamenaniach za zásluhy o výstavbu štátu a za vynikajúce pracovné výkony 14.12.1948