Čiastka č. 93/1948 Zb.

Vydaná dňa: 17.11.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/1948 Zb. Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti. 17.11.1948
246/1948 Zb. Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia. 09.06.1948
247/1948 Zb. Zákon o táboroch nútenej práce. 17.11.1948
248/1948 Zb. Zákon o obvodných pôrodných asistentkách a o úprave oprávnenia na výkon pomocnej praxe pôrodníckej. 17.11.1948