Čiastka č. 85/1948 Zb.

Vydaná dňa: 16.10.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
231/1948 Zb. Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky. 24.10.1948
232/1948 Zb. Zákon o Štátnom súde. 24.10.1948