Čiastka č. 52/1948 Zb.

Vydaná dňa: 09.06.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
150/1948 Zb. Ústava Československé republiky. 28.06.1948