Čiastka č. 41/1948 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
99/1948 Zb. Zákon o národním pojištění. 01.10.1948