Čiastka č. 40/1948 Zb.

Vydaná dňa: 12.05.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1948 Zb. Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění. 12.05.1948