Čiastka č. 4/1948 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1948 Zb. Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními. 31.01.1948
7/1948 Zb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947. 15.02.1948