Čiastka č. 34/1948 Zb.

Vydaná dňa: 04.05.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947. 04.05.1948