Čiastka č. 32/1948 Zb.

Vydaná dňa: 28.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva. 28.04.1948
79/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících. 28.04.1948
80/1948 Zb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě. 28.04.1948
81/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse. 28.04.1948
82/1948 Zb. Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon). 28.04.1948