Čiastka č. 30/1948 Zb.

Vydaná dňa: 24.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1948 Zb. Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění. 24.04.1948
75/1948 Zb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 24.04.1948