Čiastka č. 19/1948 Zb.

Vydaná dňa: 10.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1948 Zb. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. 01.05.1948
42/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 01.01.1948