Čiastka č. 17/1948 Zb.

Vydaná dňa: 07.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1948 Zb. Nařízení o letním čase v roce 1948. 07.04.1948
36/1948 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 07.04.1948
37/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy. 07.04.1948