Čiastka č. 99/1947 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
207/1947 Zb. Mírová smlouva s Bulharskem. 14.10.1947