Čiastka č. 91/1947 Zb.

Vydaná dňa: 22.11.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
192/1947 Zb. Mierová smluva s Maďarskom. 14.10.1947