Čiastka č. 73/1947 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/1947 Zb. Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou. 10.03.1947