Čiastka č. 70/1947 Zb.

Vydaná dňa: 23.08.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/1947 Zb. Zákon o národní bezpečnosti. 23.08.1947