Čiastka č. 68/1947 Zb.

Vydaná dňa: 20.08.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/1947 Zb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví.