Čiastka č. 63/1947 Zb.

Vydaná dňa: 08.08.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
140/1947 Zb. Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění. 08.08.1947