Čiastka č. 58/1947 Zb.

Vydaná dňa: 19.07.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
126/1947 Zb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami. 26.07.1947
127/1947 Zb. Zákon kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců. 19.07.1947
128/1947 Zb. Zákon jimmž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radiolelektrickými zařízeními. 17.10.1947