Čiastka č. 50/1947 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1947 Zb. Nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky). 01.07.1947