Čiastka č. 24/1947 Zb.

Vydaná dňa: 08.04.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1947 Zb. Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy). 01.06.1947