Čiastka č. 22/1947 Zb.

Vydaná dňa: 03.04.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1947 Zb. Zákon o státní podpoře na obytné stavby. 03.04.1947
42/1947 Zb. Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem. 03.04.1947
43/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním. 12.03.1947