Čiastka č. 15/1947 Zb.

Vydaná dňa: 13.03.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1947 Zb. VYHLÁŠKA o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku. 13.03.1947