Čiastka č. 102/1947 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
210/1947 Zb. Nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku. 01.01.1947