Čiastka č. 96/1946 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
219/1946 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.01.1947