Čiastka č. 85/1946 Zb.

Vydaná dňa: 30.10.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
193/1946 Zb. Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen. 30.10.1946
194/1946 Zb. Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků. 30.10.1946