Čiastka č. 83/1946 Zb.

Vydaná dňa: 26.10.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
189/1946 Zb. Zákon o povinném očkování proti záškrtu. 26.10.1946
190/1946 Zb. Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám. 26.10.1946
191/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance. 26.10.1946