Čiastka č. 81/1946 Zb.

Vydaná dňa: 21.10.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
186/1946 Zb. Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine. 30.01.1946