Čiastka č. 7/1946 Zb.

Vydaná dňa: 15.02.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1946 Zb. Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu. 01.10.1946