Čiastka č. 68/1946 Zb.

Vydaná dňa: 09.08.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/1946 Zb. Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry. 24.08.1946
162/1946 Zb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů. 01.07.1946
163/1946 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče. 09.08.1946
164/1946 Zb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce. 01.01.1946