Čiastka č. 65/1946 Zb.

Vydaná dňa: 31.07.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/1946 Zb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.