Čiastka č. 62/1946 Zb.

Vydaná dňa: 09.07.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/1946 Zb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví. 09.07.1946